Usługi

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

 1. Porady prawne on-line.
 2. Konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu (np. ustalenie do którego sądu kościelnego należy wnieść sprawę).
 3. Porady prawne.
 4. Pomoc w doborze materiałów dowodowych.
 5. Reprezentacja strony powodowej i pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przed sądem kościelnym.
 6. Sporządzanie pism procesowych:
 1. Skargi powodowej (pismo wszczynające proces).
 2. Rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej (zaskarżenie pisma odrzucającego skargę powodową).
 3. Odpowiedzi strony pozwanej na skargę powodową.
 4. Skargi wzajemnej (pismo strony pozwanej wnoszone, jako odpowiedź na skargę powodową).
 5. Odpowiedzi strony na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła.
 6. Apelacji do trybunału II instancji.
 7. Apelacji do Roty Rzymskiej.
 8. Skargi o nieważność wyroku.
 9. Wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa, gdy do wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa, dołączony został zakaz jego ponownego zawarcia.
 10. Prośby o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego.

Pomoc prawna może być świadczona w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez Klienta:

 1. w siedzibie Kancelarii w centrum Warszawy
 2. w siedzibie Klienta (na terenie całego kraju)
 3. w miejscu wskazanym przez Klienta
 4. za pośrednictwem Internetu.

Kancelaria świadczy usługi w języku angielskim i rosyjskim.

Kancelaria VERITAS służy pomocą również osobom niezamożnym, o ile wykażą, że nie stać ich na pomoc z zakresu prawa kanonicznego. Należy okazać dokument potwierdzający ciężką sytuację majątkową np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie od własnego proboszcza.


© 2009 VERITAS | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: highway.com.pl