Skarga powodowa

Skarga powodowa (prośba skierowana do sędziego) to pierwsze i podstawowe pismo (lub ustna prośba następnie zredagowana na piśmie), które należy sporządzić aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jest to jedno z najważniejszych pism procesowych. Należy w nim dokładnie i zgodnie z prawdą opisać całą historię związku od momentu poznania, przez okres narzeczeństwa, następnie małżeństwa aż do jego rozpadu. Skarga powodowa powinna być skierowana do właściwego sądu, wskazywać adresy zamieszkania stron, zawierać proponowany tytuł prawny nieważności małżeństwa, listę co najmniej kilku świadków, którzy mają wiedzę zarówno na temat znajomości małżonków przed ślubem, jak i po ślubie. Ponadto można do niej dołączyć inne dowody przydatne dla sprawy.


© 2009 VERITAS | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: highway.com.pl